Jön a GDPR: bekamerázható-e a telephely, rendelő, bolt?

Az elektronikus megfigyelőrendszerek árának csökkenésével egyre több vállalkozás alkalmaz kamerarendszert. Figyelik a telephelyre belépő és távozó személyeket, a munkavállalókat, illetve a közlekedő ügyfeleket.

A megfigyelésre sok esetben úgy kerül sor, hogy annak szükségességét előzetesen nem vizsgálják, abból kiindulva, hogy jobb, ha a munkáltató/vállalkozás/üzemeltető mindenről tud, illetve a felvétel bizonyos esetekben még jól is jöhet.

Az elektronikus megfigyelés azonban személyes adatok kezelését is jelenti, hiszen természetes személyek képmását – esetleg hangfelvételét is – rögzítik. Ahhoz pedig, hogy erre jogszerűen kerülhessen sor, számos feltételnek meg kell felelni.

Először is, az adatkezelésnek a törvényben meghatározott céllal kell rendelkeznie, a kamera alkalmazásához nincs alanyi jogunk. Ilyen, törvényben rögzített indok az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, veszélyes anyag őrzése, üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, illetve a vagyonvédelem.

Az adatkezeléshez megfelelő jogalapot is találnunk kell. Míg a hatályos szabályozás szerint a jogalap az érintett megfelelő, előzetes tájékoztatását követően adott hozzájárulása, a GDPR alkalmazásától a jogalap már az adatkezelő jogos érdeke lesz.

Akármilyen jogalapra is támaszkodunk, az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés körülményeiről. Ennek keretében meg kell nevezni az adatkezelés jogalapját, jogos érdek esetén pedig a konkrét jogos érdeket is nevesíteni kell.

Tájékoztatni kell továbbá az érintettet az adatkezelés céljáról, a felvétel tárolásának helyéről és időtartamáról, a megismerésre jogosult személyek köréről, a visszanézés és a felhasználás szabályairól, az adatbiztonsági intézkedésekről, valamint az érintetti jogokról.

A tájékoztatást ráadásul kameránként külön kell megtenni. Ez pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy valamennyi kamerát azok látószögével együtt be kell mutatni az adatkezelésről szóló leírásban. Azt se felejtsük el, hogy a kamera közterületre nem irányulhat!

A felvételek megőrzésének lehetséges időtartamait a törvény rendelkezéseivel összhangban kell megállapítani, mely alapján – felhasználás hiányában – a felvételt legtöbb esetben rövid időn belül törölni kell. Az adatvédelmi tájékoztatót munkavállalók vonatkozásában az intraneten, ügyfelek esetében a honlapon kell elhelyezni. Mindkét csoport esetében szükség van a tájékoztató helyszínen (munkahelyen/üzlethelyiségben/rendelőben) történő elérhetővé tételére és az elektronikus megfigyelés tényére való képi utalásra, figyelmeztetésre (például matrica vagy plakát kihelyezése) is.

Az adatkezelést 2018. május 24. napjáig be kell jelenteni a NAIH adatvédelmi nyilvántartásába, ezt követően azonban a nyilvántartás már az adatkezelő egyik saját kötelezettségévé válik.

Készítse el és ne másolja a kamerarendszerének adatvédelmi tájékoztatóját!

Soha ne abban bízzon, hogy majd csak valahogy sikerül kivédeni a bírságot. Inkább töltse le ingyenes, tájékoztatóinkat! Előzze meg a hatóságokat, és kerülje ki a pénzbüntetést!

A rejtélyes mellébeszélések helyett itt egy informatív, érthető, máshol nem olvasható írás a legfontosabb tudnivalóról, amit feltételeiről tudni kell az új adatvédelmi rendeletről!

Ebben a tájékoztatóban a hozzáértők felfedik az eddig elrejtett információkat és apró trükköket!

Mit nyer, ha letölti a tájékoztatót?

  • Érthető tájékoztatást kap az új adatvédelmi rendeletről.
  • Kap egy térképet, amivel könnyen el tud majd igazodni az előírások és követelmények dzsungelében.
  • tudni fogja, milyen lépéseket kell tennie a felkészülésre.
  • segítséget kap az elindulásban.

E-mail cím:*
Vezetéknév:*
Keresztnév:*
Telefonszám:*

if (!formx.f_137.value)
{
hiba+= (hiba?”n”:”)+’* Vezetéknév nincs megadva!’;
formx.f_137.focus();
}
if (!formx.f_138.value)
{
hiba+= (hiba?”n”:”)+’* Keresztnév nincs megadva!’;
formx.f_138.focus();
}
if (!formx.f_139.value)
{
hiba+= (hiba?”n”:”)+’* Telefonszám nincs megadva!’;
formx.f_139.focus();
}
if(hiba)alert(hiba); else return true;
}

A Jön a GDPR: bekamerázható-e a telephely, rendelő, bolt? bejegyzés először a Kamera rendszerek jelent meg.